เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทางรัฐ
คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากแอปฯ ทางรัฐ(คลิ๊ก)
ศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS)
องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย(คลิ๊ก)
ยินดีต้อนรับ
อบต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ยินดีต้อนรับ
อบต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ยินดีต้อนรับ
อบต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวินัย พิมพ์สาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ โทร : 08-1768-3928
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ โทร : 08-7988-7858

ข่าวสารประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงาน

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิ๊ก)

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเลือกเข้าใช้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน

 

ช่องทางการให้บริการหน่วยและเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์

ท่านสามารถเลือกเข้าใช้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน

 

เข้าสู่ระบบ(Back Office)

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

งานกองคลัง
"การดำเนินการเกียวกับการบริหารงบประมาณ,การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ,รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภทประกาศได้)

การบริหารเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลิตภัณฑ์ในตำบล/สินค้า OTOP ชุมชน

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เผยแพร่ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชุมให้มั่นคงและเติบโต...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
#สินค้า OTOP
#หมู่ที่ 2 บ้านโนนตาล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
#สินค้า OTOP
#หมู่ที่ 6 นาทราย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
#สินค้า OTOP
#หมู่ที่ 7 หนองโอน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
#สินค้า OTOP
#หมู่ที่ 9 บ้านเชียงพิณ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
#สินค้า OTOP
#หมู่ที่ 10 บ้านดอกเกียด

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

แนะนำสถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ

#แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์
⇒ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์(โฮจิมินห์)อยู่บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์หรือลุงโฮแห่งสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

#แผนที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่ารักษาไว้อย่างยังยืน...

#แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในตำบลเชียงพิณอย่างรู้คุณค่ารักษาไว้อย่างยังยืน...

  1. สถานศึกษา/โรงเรียน
  2. โรงพยาบาล/สถานบริบาล

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ-1

000 หมู่ 00 บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : chiangphin.school@gmail.com Page facebook : www.facebook.com/chaiphingschool


 

เบอร์ติดต่อ : 000-000-000
โทรสาร : 000-000-000
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ-2

000 หมู่ 00 บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : chiangphin.school@gmail.com Page facebook : www.facebook.com/chaiphingschool


 

เบอร์ติดต่อ : 000-000-000
โทรสาร : 000-000-000
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ-3

000 หมู่ 00 บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : chiangphin.school@gmail.com Page facebook : www.facebook.com/chaiphingschool


 

เบอร์ติดต่อ : 000-000-000
โทรสาร : 000-000-000
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเชียงพิณ-4

000 หมู่ 00 บ้านเชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : chiangphin.school@gmail.com Page facebook : www.facebook.com/chaiphingschool


 

เบอร์ติดต่อ : 000-000-000
โทรสาร : 000-000-000
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ(รพ.สต.เชียงพิณ)-1

000 หมู่ 0 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/people


โทรศัพท์ : 000-000000
โทรสาร : 000-000000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ(รพ.สต.เชียงพิณ)-2

000 หมู่ 0 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/people


โทรศัพท์ : 000-000000
โทรสาร : 000-000000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ(รพ.สต.เชียงพิณ)-3

000 หมู่ 0 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/people


โทรศัพท์ : 000-000000
โทรสาร : 000-000000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ(รพ.สต.เชียงพิณ)-4

000 หมู่ 0 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
E-mail : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/people


โทรศัพท์ : 000-000000
โทรสาร : 000-000000

สถิติการเยี่ยมชม

ผู้มาเยี่ยมชมและอ่านเนื้อหา

  • สมาชิก 3
  • เนื้อหา 316
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 45261
จำนวน

ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์

มี 214 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Thailand 100% Thailand

Total:

1

Country
0034967
Today: 23
Yesterday: 13
This Week: 58
Last Week: 96
This Month: 316
Last Month: 419
Total: 34,967
Facebook Fanpage หน่วยงาน

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

วิดิโอประชาสัมพันธ์

รายการวิดิโอแนะนำหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/wklctj

ประกาศขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือ(IIT) เพื่อเป็นการให้คะแนนหน่วยงาน

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอก Code หน่วยงาน คือ(ขอรับรหัสได้ที่หน่วยงาน)
3.กรอบหมายเลขโทรศัพท์
4.กรอกรหัส OTP แล้วเริ่มตอบแบบวัดการรับรู้ได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/wklctj/

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  นโยบาย No Gift Policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 แผนป้องกันการทุจริต

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ