สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เผยแพร่ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชุมให้มั่นคงและเติบโต...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ม.2 บ้านโนนตาล

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมู่ 6 นาทราย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมู่ 7 หนองโอน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมู่ 9 บ้านเชียงพิณ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมู่ 10 บ้านดอกเกียด

ฟาร์มหนูนาเดชา