สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

คำอธิบาย : ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเรื่องอื่นๆ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอสนับสนุนซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความต้องการเพื่อขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code