สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ติดต่อ
ที่ตั้ง :
หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 
เวลาทำการ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)
 
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : 
www.chiangphinlocal.go.th

ฟอร์มติดต่อ