สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

"MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
รายละเอียด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้กำหนดจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 9.๐๐ น. - 16.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION