สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 
ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-263196 
โทรสาร : 042-263636
อีเมล์ : saraban@chiangphinlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangphinlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

    วันที่ 7 กันยายน 2566 นายวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น นายกเทศมนตรีตำบลนิคมสงเคราะห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จัดทำขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงว่าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือในการบูรณาการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับตำบล ต่อไป